0769-85885295
Current Location:Home > Contact Us
Dongguan XunLan Industrial Co., Ltd
Address: No. 92 Zhongxing Road, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province
Telephone: +86-769-85885295
Fax: +86-769-85815485
E-mail: dgxlyong@163.com
Website: www.dgxunlan.com
Address: No. 92 Zhongxing Road, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province
Telephone: +86-769-85885295 Fax: +86-769-85815485 E-mail: lanyong@dgxunlan.com
Copyright © Dongguan XunLan Industrial Co., Ltd All Rights Reserved.